Menú

BASES PROMOCIÓ L'OR ESPRESSO

25% de descompte en cafè i accessoris en comandes de 50€ disponible del 24.03.2020 al 20.04.2020. No aplicable a L'OR BARISTA, espumador de llet, ni acumulable amb altres promocions en la mateixa cistella.

BASES PROMOCIÓ L'OR BARISTA

La present promoció es desenvoluparà d'acord amb les següents BASES

1.- Consideracions de caràcter general.

Les entitats mercantils PHILIPS IBERICA, SA (societat unipersonal), amb CIF A28017143, i domicili social al C / Maria de Portugal, 1-28.050 MADRID des d'ara PHILIPS i Jacobs Douwe Egberts ES SLU (Des d'ara JDE), amb domicili a 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 i CIF núm B08027021; organitzen, desenvolupen i posen a disposició dels usuaris la promoció denominada L'OR BARISTA: Aconsegueix de regal la nova cafetera L'OR Barista per la compra de 170 càpsules L’OR   en endavant La promoció.

La participació en la present promoció es regeix pel que disposa l'apartat "Condicions de Participació".

2.- Pàgina de la promoció:

La redempció de la promoció és ONLINE i per a això es disposa d'accés a la següent adreça de web  https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover .

El fet de participar en la present promoció atorga la condició de participant, i implica l'acceptació, sense cap reserva, de les Bases contingudes en el present document.

3.- Objecte de la promoció.

Tot consumidor final que adquireixi un dels 3 lots de 170 càpsules L'OR detallats en el quadre següent: 

 

# packs

LOTE LOS FAVORITOS

Caps x pack

Price x pack

4

Ristretto

10

3,39

4

Onyx

10

3,39

4

Colombia

10

3,39

4

Sontuoso

10

3,39

1

BARISTA DOUBLE BARISTA SELECTION XXL

10

5,09

17

Total 

170

59,3 €

       
       

# packs

LOTE SELECCIÓN ESPECIAL

Caps x pack

Price x pack

3

Colombia

10

3,39

3

India

10

3,39

3

Papua

10

3,39

2

Indonesia

10

3,39

2

Guatemala

10

3,39

2

BARISTA DOUBLE BARISTA SELECTION XXL

10

5,09

2

BARISTA DOUBLE RISTRETTO XXL

10

5,09

17

TOTAL

170

                64,4 € 

       

# packs

LOTE LUXURY

Caps x pack

Price x pack

2

Ristretto

10

3,39

1

Colombia

10

3,39

3

OR ABSOLU

10

3,69

3

OR ROSE

10

3,69

3

OR NOIR

10

3,69

2

BARISTA DOUBLE BARISTA SELECTION XXL

10

5,09

2

BARISTA DOUBLE RISTRETTO XXL

10

5,09

1

BARISTA DOUBLE FORZA

10

5,09

17

TOTAL

170

                68,8 € 

 

i compleixi amb els requisits i condicions establerts en aquestes bases, tindrà dret a rebre un regal pel valor de 99 € que consisteix en una CAFETERA L'OR Barista

d'un dels models detallats en el quadre següent:

Referencia   Precio Regular Precio Promoción
Piano Noir Base LM8012/60 99,99 € 0€
Silky Beige Base LM8012/10 99,99 € 0€
Velvet Rouge Base LM8012/80 99,99 € 0€
Midnight Blue Base LM8012/40 99,99 € 0 €
Moonstone Gris Base LM8012/70 99,99 € 0€

Hi ha  5.500  cafeteres disponibles. 

4- Àmbit de la promoció.

 La present promoció es desenvolupa exclusivament en el territori espanyol amb excepció de Ceuta, Melilla y les Illes Canàries. La redenció de la promoció es exclusiva a l’àmbit del comerç electrònic, específicament a  https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover   y a qualsevol distribuïdor que s’adhereixi posteriorment. 

5.- Durada de la promoció.

El període durant el qual s'ha de realitzar la compra del producte que dona dret a participar en la promoció comença el dia 2 de març de 2020 a les 00.01 hores i finalitza el 02 de april de 2019 a les 23.59 hores, o fins a esgotar existència d' les  5.500  cafeteres L'OR Barista dels models detallats en el punt 3 disponibles per a aquesta  promoció. Passada aquesta data, o un cop esgotades les existències, estarà disponible el registre per donar d'alta la cafetera, però no la promoció objecte d'aquestes bases.

6.- Condicions de participació.

6.1.- Persones legitimades per a participar en la promoció

Podrà participar en la promoció, la persona física major de divuit (18) anys que sigui consumidor final, amb residència habitual en el territori espanyol i que adquireixi durant el període promocional el producte inclòs dins de la promoció. 

Promoció limitada a una (1) participació per persona i per llar.

En cas de devolució del lot de 170 càpsules L'OR s'haurà de retornar també la cafetera

L'acceptació expressa d'aquestes bases és condició necessària per poder participar en la promoció. Es considera que el participant ha acceptat les bases al facilitar les seves dades de conformitat amb l'apartat anterior.

6.2.- Mecànica de participació.

Totes aquelles persones que desitgin participar en la promoció hauran de complir amb els requisits establerts en els termes i condicions de les presents bases i disposar d’un compte a la web de L’OR.

Al moment de realitzar la compra a https://www.lorespresso.com/ca_es/lorlover d'uns dels lots de 170 càpsules detallats en el punt 3, el participant també podrà escollir Cafetera L'OR Barista d'un dels models i colors indicats en el punt 3.

Aquesta promoció no és combinable amb altres promocions en curs.

Amb la compra d'un o diversos lots de 170 càpsules especificats en el punt 3, en un mateix acte de compra només sortirà gratis un (1) cafetera d'un dels models i colors indicats en el punt 3 d'aquestes bases legals.

7.- Tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer propietat sota la responsabilitat de JDE, amb la finalitat de dur a terme:

a) La seva participació en la present promoció

b) La gestió i lliurament a domicili de la comanda i la Cafetera L'Or Barista de regal.

c) El compliment de qualssevol obligacions fiscals o d'una altra índole que siguin d'aplicació en relació amb la promoció.

En compliment amb la normativa vigent, Les dades facilitades pel client en crear voluntàriament un compte amb l'Or seran propietat de JDE, de manera indefinida, sempre que l'usuari no comuniqui el contrari a l'adreça de correu electrònic  privacy@jdecoffee.com

JDE informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això pel que JDE es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça de correu electrònic  privacy@jdecoffee.com

8.- Modificació de les presents Bases Legals.

L'entitat JDE es reserva el dret a modificar total o parcialment les presents Bases Legals, incloent-hi, modificant o eliminant clàusules, sense assumir cap responsabilitat per aquestes modificacions, sempre que hi hagi causa justificada o força major, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases i condicions de participació.

9.  Normes de control i seguretat

JDE es reserva la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual l'organitzadora sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció, en incompliment de les seves normes o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del participant i la pèrdua de tot dret a la promoció.

Així mateix, JDE es reserva el dret a excloure als participants en cas d'aportar o penjar material que contingui virus, cucs o qualsevol altre codi informàtic dirigit a o apte per fer mal, interferir, interceptar o vulnerar la seguretat de qualsevol sistema, informació o dades, així com quan les dades personals facilitades siguin incorrectes o falses.

La constatació que un participant ha actuat de forma abusiva, ha introduït dades personals inexactes, alterades o falses, o ha incomplert alguna de les condicions d'aquestes bases legals, i l’inhabilitarà per tornar a participar en la promoció.

10.- Disponibilitat de les presents Bases Legals.

Les presents Bases Legals estaran disponibles per als participants de la promoció en https://www.lorespresso.com/ca_es/termes-i-condicions podent ser consultades en qualsevol moment.

BASES PROMOCIÓ "REGISTRA LA TEVA L'OR BARISTA"

-Registra la teva L'Or Barista per obtenir un descompte de 20€ en la teva propera compra.

El descompte és vàlid per 6 setmanes des del registre de la teva L'OR BARISTA.

Aquesta oferta no pot ser combinada amb cap altre codi promocional i no s'aplica a ofertes especials com els accessoris.

Vols combinar les cistelles?

Has desat una cistella al teu compte. Vols afegir-ne el contingut a la teva cistella actual?

Your previously added products will be removed.

To checkout your subscription plan, we need to remove all previous added products in your basket. Unfortunately it’s not possible to checkout your subscription plan combined with normal products.

You have to finish subscription purchase before adding any products